Statistieken

Woningen en gronden

Statistieken over het aantal en type huurwoningen, koopwoningen, kavels, leegstand, Bindend Sociaal Objectief. Ook evoluties.

Huurders

Alle beschikbare cijfers over huurders: leeftijd, gezin, nationaliteit, inkomen, ...

Kandidaat-huurders en - kopers

Cijfers over kandidaat-huurders (leeftijd, gezin, nationaliteit, provincie, wachttijd, ...) en kandidaat-kopers (leeftijd, inkomen, dossiers per woningtype,...).

De woonorganisaties uit de sector

Gegevens over de sociale huisvestingsmaatschappijen, verhuurkantoren en hun werkgebieden.

2016

U vindt hier enkele cijfers uit het jaarverslag 2016.

Privacy

De statistieken op deze pagina's bevatten geen individuele of persoonlijke gegevens van (kandidaat-)huurders, -ontleners en -kopers. 

Woonorganisaties mogen onder beperkte voorwaarden gegevens over hun klanten doorgeven aan andere organisaties. U leest meer over deze 'machtigingen' op de webpagina rond privacy in de sociale huisvesting.