Kandidaat-huurders en - kopers

Kandidaat-huurders

Het statistische bulletin van 31.12.2020 (pdf - 203 kB) en het nieuwe statistische bulletin van 31.12.2021 (pdf - 192 kB) bevatten gerichte informatie omtrent allerlei onderwerpen over kandidaat-huurders. Met behulp van onderstaande documenten kan er een beeld worden geschetst over allerlei aspecten van alle kandidaat-huurders op 31 december (~referentiedatum) van het betreffende referentiejaar. Daarnaast kan ook een vergelijking met voorgaande jaren worden gemaakt.

Laatste update: 8 juli 2022

Privacy

De statistieken op deze pagina's bevatten geen individuele of persoonlijke gegevens van (kandidaat-)huurders, -ontleners en -kopers. 

Woonorganisaties mogen onder beperkte voorwaarden gegevens over hun klanten doorgeven aan andere organisaties. U leest meer over deze 'machtigingen' op de webpagina rond privacy in de sociale huisvesting.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.