U wilt geld aanvragen voor werken

Het bedrag dat u leent voor de werken, wordt uitbetaald in één of meerdere schijven. Wanneer de schijven worden uitbetaald, hangt af van de vooruitgang van die werken.   

De uitbetaling van een schijf gebeurt in principe nadat de werken, waarvoor u geld vraagt, zijn uitgevoerd. Bij de start van de werken kunt u een voorschot aanvragen. Verdere voorschotten moet u bespreken met uw schatter. 

U vindt de richtlijnen voor het aanvragen van geld in de handleiding (pdf - 244 kB) van de VMSW.

Of bekijk een filmpje met een korte samenvatting.

Een ‘aanvraag om geld’ indienen

Voor elk bedrag dat u wilt opvragen, stuurt u het formulier 'aanvraag om geld'.

U vindt het formulier ook hier in pdf. U kan het recto verso afdrukken:

Aanvraagformulier om geld (pdf - 286 kB)

Zend dit formulier naar:

de VMSW
Dienst hypothecaire opvolging
Havenlaan 88 bus 94
1000  Brussel

Of nog beter: u kunt het formulier ook inscannen en zenden naar geldaanvraag@vmsw.be.

Zorg er wel voor dat de scan duidelijk is. Scans of foto's met onleesbare of beschadigde gedeelten blijven zonder gevolg, de betaling gebeurt dan niet.

Bij elke aanvraag om geld zorgt u dat:

  • de gevraagde gegevens volledig en duidelijk ingevuld zijn.
  • alle personen die de lening mee afsloten, de aanvraag ondertekenen.
  • (een kopie van) de betaalde facturen meegestuurd worden, als dit mogelijk is.

U voegt best enkele bedragen samen om zo één rond bedrag aan te vragen. 

Voorbeeld:

  • U deed voor 1.200,45 euro isolatiewerken.
  • Er is een factuur van 3.854,63 euro voor elektriciteitswerken.
  • U heeft ook nog 2.000 euro voorschot nodig voor een bestelling.

Dan dient u één enkele geldaanvraag in voor een bedrag van 7.100 euro.

U telt dus de bedragen samen en rondt af naar het hogere honderdtal. Op het formulier ‘aanvraag om geld’ vermeldt u dan de verschillende bedragen in detail. 

De schatter controleert uw ingediende ‘aanvraag om geld’

De schatter kan (als hij dit nodig vindt) op plaatsbezoek komen om de uitgevoerde werken na te kijken. De schatter zal u zelf contacteren om een afspraak te maken. Na het eventuele plaatsbezoek wordt het geld op uw rekening gestort. Dit gebeurt normaal gezien binnen de week. 

Opgelet: de VMSW kan niet uitbetalen:

  • als u de aanvraag niet correct of onvolledig invult.
  • als u een plaatsbezoek weigert of niet opdaagt op afspraken met de schatter. 

Als de werken beëindigd zijn, kijkt de schatter via een checklist (pdf - 71 kB) opnieuw na of de woning voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen (zoals vermeld in artikel 3.1, §1 van de Vlaamse Codex Wonen). U krijgt de laatste schijf geld pas uitbetaald als de woning aan deze normen voldoet.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.