Webinars

De geplande studiedagen van de VMSW over de woonmaatschappijen in het voorjaar van 2022 gaan niet fysiek door. We vormden ze om naar enkele voorafopgenomen webinarreeksen over het traject naar de woonmaatschappij, de verschillende soorten herstructureringen, de herinvesteringsplicht en de financiële kant.

We vullen alle reeksen nog aan met de ontbrekende video's. Dat gebeurt geleidelijk aan dit voorjaar. Bedankt voor uw geduld.

U beschikt best over een computer met geluid om ze te bekijken. U kunt ook de ondertiteling aanzetten in You Tube met de knop rechts onderaan de video.
Bedankt om deze webinars te evalueren, zo kunnen wij ze nog beter maken in de toekomst.

 

Traject naar de woonmaatschappij

 • In dit webinar overlopen we de eerste stappen die u kunt zetten nadat de werkingsgebieden bekendgemaakt zijn.
  Woonactoren die al eerste stappen gezet hebben, kunnen het webinar gebruiken als checklist om na te gaan of ze niets vergaten.

  Duurtijd: 10,37 minuten

  presentatie eerste weken na bekendmaking (pdf - 408 kB)

 • In dit webinar vertellen we u over:

  • de afspraken die al gemaakt zijn (of nog in de maak zijn)
  • de volgende stappen die best gezet worden (of al gezet zijn):
   • intentieverklaring
   • projectstructuur
   • oprichting bestuursorganen


  Duurtijd: 14,56 minuten

  presentatie na de opstart (pdf - 349 kB)

 • Dit webinar volgt nog.

De verschillende soorten herstructureringen

 • In dit webinar situeren we een fusie (wat, wie, ...), welke soorten fusies er zijn en daarna gaan we dieper in op de juridische fusieprocedure.

  Duurtijd: 16,09 minuten

  Presentatie de fusie (pdf - 393 kB)

 • In dit webinar situeren we een splitsing (wat, wie, ...), welke soorten splitsing er zijn en daarna gaan we dieper in op de juridische splitsingsprocedure.

  Duurtijd: 17,05 minuten

  Presentatie splitsing (pdf - 407 kB)

 • In dit webinar situeren we een partiële splitsing (wat, wie, ...), welke soorten partiële splitsing er zijn en daarna gaan we dieper in op de juridische partiële splitsingsprocedure.

  Duurtijd: 18,51 minuten

  Presentatie partiële splitsing (pdf - 394 kB)

 • In dit webinar situeren we een overdracht van algemeenheid en een overdracht van bedrijfstak (wat, wie, ...), welke soorten overdracht er zijn en daarna gaan we dieper in op de juridische procedure van de overdracht van algemeenheid en van bedrijfstak.

  Let wel: voor SHM's is de overdracht van algemeenheid of bedrijfstak niet de meest aangewezen procedure. De decreetgever geeft namelijk de voorkeur aan een overdracht tegen een vergoeding in aandelen. Een overdracht tegen een vergoeding in aandelen heeft ook belangrijke voordelen ten opzichte van een overdracht van algemeenheid of bedrijfstak. U leest er meer over in het draaiboek woonmaatschappijen.

  Duurtijd: 19,17 minuten

  Presentatie (pdf - 331 kB)

 • In dit webinar vertellen we u over de individuele overdrachten, door SHM's, door SVK's, door VWF, VMSW en lokale besturen.

  presentatie individuele overdrachten (pdf - 297 kB)

  Duurtijd: 9,39 minuten

De herinvesteringen

 • In dit webinar leggen we u uit wat de herinvesteringsverplichting inhoudt, op welke manieren u kan herinvesteren en wat de specifieke regels zijn voor herinvesteringen om woonmaatschappijen te vormen.

  Duurtijd: 9,21 minuten

 • Dit webinar volgt nog.

De financiële kant

 • Dit webinar volgt nog. 

 • In dit webinar overlopen we fusiesteun die sociale woonactoren kunnen ontvangen, in het traject naar de vorming van woonmaatschappijen. We duiden dit met een fictief voorbeeld.

  Duurtijd: 7,42 minuten


Wonen-Vlaanderen maakte voor de lokale besturen enkele webinars. We bundelen de webinars, samen met de presentaties, hieronder. Ook voor sociale woonactoren zijn deze webinars nuttig! Met vragen over deze webinars kunt u terecht bij Wonen-Vlaanderen.


Voor lokale besturen (maar ook voor sociale woonactoren)

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.