Documentatie

Draaiboek woonmaatschappijen

De VMSW stelde, in samenwerking met Wonen-Vlaanderen, een draaiboek op rond het juridische en organisatorische traject om een woonmaatschappij te vormen. De koepelorganisaties VVH en HUURpunt werken mee aan de passages rond personeelsbeleid. Ga naar het draaiboek woonmaatschappijen

Modelstatuten

Nieuwe woonmaatschappijen moeten de modelstatuten aannemen die de Vlaamse Regering heeft vastgelegd (bijlage 10 bij BVCW, zoals ingevoegd via bijlage 1 bij het BVR 17/12/21).

Voor SHM’s die zich omvormen tot woonmaatschappijen gelden afzonderlijke modelstatuten (bijlage 11 bij BVCW, ingevoegd via bijlage 2 bij het BVR 17/12/21).

Modeldocumenten afbakening werkingsgebied 

Lokale besturen hebben een trekkersrol om het werkingsgebied van de woonmaatschappijen af te bakenen. Een werkingsgebied kan in meerdere gemeentes liggen. Het gezamenlijk advies over één werkingsgebied moet ten laatste op 31 oktober beslist zijn door de gemeenteraden van elk deelnemend bestuur. Om lokale besturen te helpen hierbij, heeft Wonen-Vlaanderen twee modeldocumenten: één voor de gemeenteraadsbeslissing en één om het advies in te dienen. U vindt beide modellen op de website van Wonen-Vlaanderen

Datatools

Aandeelhoudersstructuur 

Hoe u het document met de aandeelhoudersstructuur van de sociale huisvestingsmaatschappijen gebruikt, leest u op het tabblad ‘Gebruik’. Ervaart u moeilijkheden? Dan kunt u terecht bij woonmaatschappij@vmsw.be 

Data-overzicht

U kunt een data-overzicht per gemeente opvragen. Meer informatie leest u op de website van Wonen-Vlaanderen
 

Nieuwsbrief woonmaatschappijen

Vier keer per jaar verstuurt de VMSW een nieuwsbrief woonmaatschappijen waarin we alle actuele informatie over de woonmaatschappijen bundelen. Geïnteresseerd? Abonneer u via het inschrijvingsformulier.
 

Nieuwsflashes en -berichten

De VMSW verstuurt over de beslissingen van de Vlaamse Regering rond de woonmaatschappijen nieuwsflashes naar de SHM's en SVK's. U kunt deze berichten raadplegen op Woonnet. Heeft u geen login? Dan kunt u dit aanvragen via het aanvraagformulier.
 

Presentaties 

Contacteer ons. We helpen u graag verder.