Woonmaatschappijen

Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij.

De VMSW en het agentschap Wonen-Vlaanderen ondersteunen dit traject in nauw overleg met de koepelorganisaties VVH/VLEM, HUURpunt en VVSG. Het ondersteuningstraject bestaat uit twee delen: de vorming van de werkingsgebieden en de vorming van de woonmaatschappijen zelf. 

Werkingsgebieden

Elke woonmaatschappij moet in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied opereren. Om deze werkingsgebieden te bepalen, krijgen de lokale besturen een trekkersrol. Ten laatste op 31 oktober 2021 dienen de lokale besturen een voorstel van werkingsgebied in via woonmaatschappij@vmsw.be.

U leest hierover meer op de website van Wonen-Vlaanderen.

Vorming woonmaatschappijen

De VMSW en Wonen-Vlaanderen ondersteunen ook bij de effectieve vorming van de nieuwe woonmaatschappijen. Hiervoor werken we nu onder andere een draaiboek uit dat voorjaar 2021 beschikbaar is.

Meer informatie?

Alle informatie over het traject voor lokale besturen, SHM’s en SVK’s is beschikbaar op het extranet woonmaatschappijen van de VMSW. U kunt zich daar ook inschrijven op de nieuwsbrief woonmaatschappijen.

U kunt dit extranet alleen raadplegen als u toegang, bijvoorbeeld tot Woonnet of SVK-intranet, heeft. Nog geen toegang? Vraag toegang via het aanvraagformulier van de VMSW.