Raamovereenkomst

De inhoud van deze pagina geldt voor overheidsopdrachten van werken die u bekendmaakte of waarvoor u een uitnodiging tot het indienen van een offerte verstuurde vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017. We werken aan een update, nu de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten er is. 

Definitie en aandachtspunten

Een raamovereenkomst is een overeenkomst tussen één of meer aanbestedende overheden en één of meer opdrachtnemers. Via de raamovereenkomst legt u voor een bepaalde periode de voorwaarden over de te plaatsen opdrachten vast, namelijk voor de prijzen en eventueel de beoogde hoeveelheden (artikel 3, 15° van de wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006). 

Een raamovereenkomst afsluiten schept een kader aan voorwaarden waarbinnen u concrete opdrachten kunt toewijzen. 

Belangrijk: U moet niet alle voorwaarden vooraf vastleggen. Het is net eigen aan een raamovereenkomst dat u bijvoorbeeld de hoeveelheden kunt aanpassen aan de behoeften van het moment. 

Waarop moet u letten als u een raamovereenkomst afsluiten?

 • De gunning van de raamovereenkomst en van de opdrachten die gebaseerd zijn op deze raamovereenkomst, moet gebeuren via dezelfde criteria.
 • De voorwaarden die u bij de gunning van de raamovereenkomst vastlegde, mag u niet meer wijzigen bij de gunning van de specifieke opdrachten.
 • De duur van een raamovereenkomst is beperkt tot vier jaar.
 • Een raamovereenkomst sluit u via aanbesteding, offerteaanvraag of eventueel via een onderhandelingsprocedure.
 • U kunt een raamovereenkomst afsluiten met één of met meerdere opdrachtnemers.

Raamovereenkomst met één opdrachtnemer

Bij een raamovereenkomst met één opdrachtnemer is er een verschil tussen de volledige en de onvolledige raamovereenkomst.

Volledige raamovereenkomst met één opdrachtnemer

U sluit de volledige raamovereenkomst af met één opdrachtnemer, via de voorwaarden die in de raamovereenkomst zijn vastgelegd. Dit is de soort opdracht die traditioneel een ‘bestellingsopdracht’ werd genoemd.

Onvolledige raamovereenkomst met één opdrachtnemer

Een onvolledige raamovereenkomst met één opdrachtnemer houdt in dat niet alle voorwaarden van de opdracht in de raamovereenkomst werden vastgelegd. 

Wilt u een specifieke opdracht plaatsen? Dan vraagt u de opdrachtnemer om zijn initiële offerte te vervolledigen. Deze vervollediging kan enkel voor de voorwaarden die niet vastgelegd waren bij de gunning van de oorspronkelijke raamovereenkomst.

Raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers

Voor de raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers moet u minstens drie deelnemers kiezen, als er voldoende offertes werden ingediend. Er staat geen maximum op het aantal opdrachtnemers die mogen deelnemen. Bij een raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers is er een verschil tussen de volledige en de onvolledige raamovereenkomst.

Volledige raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers

U plaatst de opdrachten zonder de deelnemers opnieuw in mededinging te stellen. U moet daarom in de opdrachtdocumenten vastleggen hoe u voor de toewijzing van de individuele opdrachten zal kiezen tussen de opdrachtnemers. 

Voorbeelden van systemen om de opdrachten onder de opdrachtnemers te verdelen:

 • Toewijzing via watervalsysteem
  U vraagt aan de best gerangschikte deelnemer of hij de opdracht kan uitvoeren. Als dit niet het geval zou zijn (bijvoorbeeld doordat er onvoldoende personeel beschikbaar is), stelt u de vraag aan de tweede gerangschikte deelnemer.
 • Toewijzing via degressief percentage
  U kunt de opdrachten verdelen onder de verschillende deelnemers via een degressief percentage. U moet hierbij altijd de beginselen van transparantie en gelijke behandeling respecteren.

Onvolledige raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers

U kunt bij een onvolledige raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers individuele opdrachten pas gunnen na de organisatie van een minicompetitie tussen de deelnemers. Deze minicompetitie gebeurt via de voorwaarden, vastgelegd in de opdrachtdocumenten van de raamovereenkomst. 

U kunt deze voorwaarden eventueel verder preciseren en aanvullen. De gunning van de individuele opdrachten gebeurt via dezelfde criteria als de gunning van de oorspronkelijke raamovereenkomst.