Prijsvraag

U houdt een prijsvraag om een plan, schets, schetsontwerp, idee, haalbaarheidsstudie of ontwerp te verkrijgen, bijvoorbeeld voor ruimtelijke ordening, stadsplanning, architectuur of ingenieurskunst.

Een jury evalueert de ontwerpen op basis van de beoordelingscriteria die u in de opdrachtdocumenten hebt opgenomen. U kunt met deze procedure prijzengeld en vergoedingen aan de deelnemers toekennen.

De prijsvraag leidt tot de keuze van één of meer ontwerpen. Dit kunt u koppelen aan de gunning van een opdracht voor diensten aan één van de winnaars. De gunning van een opdracht voor diensten is dus niet verplicht.

Samenstelling en bevoegdheid van de jury

U legt de samenstelling van de jury vast in de opdrachtdocumenten. U moet daarbij rekening houden met volgende richtlijnen:

  • de jury bestaat uit minstens 5 leden;
  • de juryleden moeten onafhankelijk zijn van de deelnemers aan de prijsvraag;
  • minstens een van de juryleden behoort niet tot de aanbestedende overheid;
  • als de deelnemers aan de prijsvraag over een bepaalde beroepskwalificatie moeten beschikken, moet minstens een derde van de juryleden over dezelfde of een gelijkwaardige beroepskwalificatie beschikken.

U bepaalt in de opdrachtdocumenten ook of de jury een beslissings- of een adviesbevoegdheid heeft.

Als u in de opdrachtdocumenten hebt voorzien dat er prijzengeld wordt toegekend aan de deelnemers, kent u dit prijzengeld verplicht toe op basis van de door de jury opgestelde rangschikking.

Anonimiteitsregel bij Europese opdrachten

Voor prijsvragen met een verplichte Europese bekendmaking geldt een anonimiteitsregel: ontwerpen moeten anoniem worden voorgelegd aan de jury. Deze verplichte anonimiteit geldt tot de beslissing of het advies van de jury bekend is.