Percelen

U kunt een opdracht altijd in percelen onderverdelen.

Voor alle opdrachten met een raming vanaf 144.000 euro moet u overwegen om de opdracht op te splitsen in percelen (artikel 58 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016). Als u beslist om de opdracht toch niet op te splitsen in percelen, moet u dit motiveren in de opdrachtdocumenten. In het eerste deel van het bijzonder bestek VM/B 2017 is hiervoor de nodige ruimte voorzien bij ‘E. Aanduiding van de percelen’.

Als u beslist om de opdracht in percelen op te delen, moet u er voor zorgen dat het voorwerp en de geraamde waarde van ieder perceel opgenomen is in het bestek.

Percelen zijn afzonderlijke opdrachten: inschrijvers moeten in principe voor ieder perceel een aparte offerte indienen. Maar, het bijzonder bestek VM/B 2017 voorziet dat de verschillende offertes als één geheel kunnen worden ingediend. Op het inschrijvingsformulier I 2017 is de nodige ruimte om het offertebedrag van de verschillende percelen te vermelden.

Prijskorting bij meerdere percelen

De VM/B 2017 staat toe dat inschrijvers een prijskorting geven als meerdere percelen aan hen worden toegewezen.

Op het inschrijvingsformulier I 2017 kan de inschrijver zijn korting aangeven voor ieder perceel apart en kan hij een korting voorzien als hij meerdere percelen krijgt toegewezen.

De korting moet altijd als een percentage vermeld worden en voorzien zijn van de handtekening van een daartoe gemachtigd vertegenwoordiger van de inschrijver. 

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.