Opties

De inhoud van deze pagina geldt voor overheidsopdrachten van werken die u bekendmaakte of waarvoor u een uitnodiging tot het indienen van een offerte verstuurde vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017. We werken aan een update, nu de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten er is. 

Een optie is een extra element dat niet strikt nodig is om de opdracht uit te voeren. Een optie wordt op uw vraag (verplichte optie) of op initiatief van de inschrijver (vrije optie) ingediend (artikel 2, § 1, 11° van het KB plaatsing van 15 juli 2011). Het is complementair aan de basisopdracht, maar er tegelijk mee verbonden.

Voorbeelden:

  • een trekhaak bij de aankoop van een dienstvoertuig
  • de bouw van een extra kelder bij een opdracht van werken

De inschrijver moet de prijs van de optie in een afzonderlijk gedeelte van de offerte opnemen. U bent nooit verplicht een optie te bestellen.

Verplichte optie (artikel 10, § 1, 1 van het KB plaatsing van 15 juli 2011) - vanuit aanbestedende overheid

U geeft verplichte opties op: het voorwerp, de aard en draagwijdte van de optie staan in de opdrachtdocumenten.

  • De inschrijvers moeten verplicht een prijs opgeven voor iedere optie. Doen ze dit niet, dan moet u hun offerte als onregelmatig beschouwen.
  • Bij een aanbesteding wordt de rangschikking bepaald via de offertebedragen, inclusief de prijs van de opties.

Vrije optie (artikel 10, § 1, 2° en artikel 10, § 2 van het KB plaatsing van 15 juli 2011) – vanuit inschrijver

De inschrijver dient vrije opties in.

  • Vrije opties zijn mogelijk bij een aanbesteding, maar zonder dat de inschrijver er een meerprijs aan verbindt.
  • Vraagt de inschrijver toch een meerprijs voor de optie, dan laat u deze bij de evaluatie van de offertes buiten beschouwing. Is dit onmogelijk? Dan moet u de offerte als onregelmatig beschouwen.