Opdracht met verlengingen

U kan een meerjarenopdracht uitschrijven. Die bestaat uit de basisopdracht en één of meer verlengingen.  

Basisopdracht en verlengingen vormen één geheel  

De basisopdracht en de verlengingen vormen één geheel. Inschrijvers dienen een offerte in voor de basisopdracht en de verlengingen. De inschrijvers blijven tijdens de volledige duur van de opdracht gebonden aan de prijzen uit hun offerte.

U plaatst de opdracht ook als één geheel. De gunningsbeslissing slaat op de totaliteit van de opdracht, basisopdracht en de verlengingen. Bij de vermelding van het bedrag wordt duidelijk aangegeven welk bedrag over de basisopdracht gaat en welk bedrag over de verlengingen.

De volledige looptijd van de opdracht, inclusief verlengingen, kan maximaal vier jaar bedragen vanaf de sluiting van de opdracht.

Belangrijk: u bent alleen gebonden door de basisopdracht en niet door de verlengingen.

Verlengingen

Hoe de verlengingen worden uitgevoerd, hangt af van de bepalingen die u in de opdrachtdocumenten voorziet:

  • elke verlenging kan het voorwerp zijn van een afzonderlijke uitdrukkelijke beslissing
  • u kunt werken met jaarlijks stilzwijgende verlengingen. Dan wordt de opdracht stilzwijgend verlengd, tenzij u haar uitdrukkelijk opzegt.

De verlengingen kunnen bestaan uit opeenvolgende periodes van identieke prestaties of uit een onderdeel van de prestaties vervat in de basisopdracht (bijvoorbeeld: een basisopdracht bestaat uit tuinaanleg en het onderhoud voor één jaar, de verlengingen bestaan uit het onderhoud).

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.