Opdracht met herhalingen

U vindt meer informatie bij de toepassingsgevallen van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.