Standaardgunningsprocedures

In de nieuwe wetgeving spreekt men niet langer over aanbesteding of offerteaanvraag, maar over de openbare en niet-openbare procedure. U kan altijd kiezen voor deze procedures, ongeacht het voorwerp en het geraamde bedrag van de opdracht.

Kiezen van de gunningscriteria (artikel 81 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016)

U gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige offerte. U bepaalt in de opdrachtdocumenten op basis van welke criteria u de opdracht wenst te gunnen:

 • op basis van de prijs
 • op basis van de kosten
 • op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. In dit geval is de prijs een van de gunningscriteria, naast criteria die te maken hebben met het voorwerp van de opdracht (kwalitatieve, milieu- en/of sociale aspecten). Mogelijke criteria zijn:
  • kwaliteit, waaronder technische verdienste, esthetische en functionele kenmerken, toegankelijkheid, geschiktheid van het ontwerp voor alle gebruikers, sociale, milieu- en innovatieve kenmerken, de handel en de voorwaarden waaronder deze plaatsvindt;
  • de organisatie, de kwalificatie en de ervaring van het personeel voor de uitvoering van de opdracht, wanneer de kwaliteit van dat personeel invloed kan hebben op het niveau van de uitvoering van de opdracht;
  • klantenservice en technische bijstand, alsook leveringsvoorwaarden zoals de leveringsdatum, de leveringswijze en de leverings- of uitvoeringstermijn.

Bij Europese opdrachten die worden gegund op basis van verschillende gunningscriteria, moet u in de opdrachtdocumenten het relatieve gewicht vermelden dat u aan elk van de gunningscriteria geeft.

Kiezen voor een openbare of niet-openbare procedure

U kunt vrij kiezen of u de opdracht plaatst volgens een openbare of een niet-openbare procedure.

Openbare procedure

De openbare procedure verloopt in één fase: de opdracht wordt bekendgemaakt en de offertes worden ingediend tegen de zitting voor de opening van de offertes.

Het voordeel van de openbare procedure is de tijdswinst: de offertes worden maar in één stap beoordeeld.

Niet-openbare procedure

De niet-openbare procedure is een tweestapsprocedure.

Fase 1:

 • Bekendmaking van de opdracht is enkel een oproep om kandidaatstellingen in te dienen tegen een bepaalde datum.
 • Selectiefase: U gaat na of de kandidaten over de nodige betrouwbaarheid en geschiktheid beschikken.

Fase 2:

 • Alleen de geselecteerde kandidaten ontvangen een uitnodiging om een offerte in te dienen.
 • Opgelet: Het minimum aantal geselecteerden mag niet kleiner zijn dan vijf en moet in elk geval voldoende zijn om de concurrentie te kunnen laten spelen (zie artikel 79 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016).

Verwacht u veel offertes? Dan kiest u beter een niet-openbare procedure. U beoordeelt dan eerst de kandidaatstellingen, waardoor u het aantal inschrijvers (en dus de te onderzoeken offertes) beperkt.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.