Werkenwedstrijd

De inhoud van deze pagina geldt voor overheidsopdrachten van werken die u bekendmaakte of waarvoor u een uitnodiging tot het indienen van een offerte verstuurde vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017. We werken aan een update, nu de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten er is. 

U kunt een werkenwedstrijd organiseren als de opdracht voor werken zowel dient om een ontwerp op te maken als om het uit te voeren.

Een jury beoordeelt de offertes en brengt advies uit. U gunt de opdracht via dit advies.