Sociale woningbouwprocedure

De inhoud van deze pagina geldt voor overheidsopdrachten van werken die u bekendmaakte of waarvoor u een uitnodiging tot het indienen van een offerte verstuurde vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017. We werken aan een update, nu de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten er is. 

Een specifieke procedure die u alleen kunt gebruiken om een complex van sociale woningen te ontwerpen en te bouwen. De Vlaamse Regering moet het precieze verloop van deze procedure nog uittekenen. Tot dan kunt u deze procedure niet toepassen.