Ontwerpenwedstrijd

De inhoud van deze pagina geldt voor overheidsopdrachten van werken die u bekendmaakte of waarvoor u een uitnodiging tot het indienen van een offerte verstuurde vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017. We werken aan een update, nu de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten er is.

U houdt een ontwerpenwedstrijd om een plan, schets, schetsontwerp, idee, haalbaarheidsstudie of ontwerp te verkrijgen, bijvoorbeeld voor ruimtelijke ordening, stadsplanning, architectuur of ingenieurskunst.

De ontwerpenwedstrijd kan verlopen via een open of een beperkte procedure. Een jury kiest de ontwerpen. U kunt met deze procedure prijzengeld en vergoedingen aan de deelnemers toekennen.

De wedstrijd leidt tot de keuze van één of meer ontwerpen. Dit kunt u koppelen aan de gunning van een opdracht voor diensten aan één van de winnaars. De gunning van een opdracht voor diensten is dus niet verplicht.