Concurrentiegerichte dialoog

U maakt de concurrentiegerichte dialoog bekend via een aankondiging van de opdracht. Elke geïnteresseerde ondernemer kan deelnemen.

U selecteert de geschikte kandidaten en nodigt hen uit voor de dialoog. Tijdens deze dialoog werkt u één of meer oplossingen uit die aan uw behoeften beantwoorden. Naargelang de bepalingen in de opdrachtdocumenten, kan de dialoog in verschillende fasen verlopen.

Wanneer u kan aantonen dat één of meer oplossingen aan uw behoeften voldoen, sluit u de dialoog af en verzoekt u de deelnemers om een definitieve offerte in te dienen.

Toepassing van de procedure

De toepassingsmogelijkheden van de concurrentiegerichte dialoog zijn gelijkgeschakeld met deze van de mededingingsprocedure met onderhandeling en dus sterk uitgebreid ten opzichte van de wetgeving overheidsopdrachten van 2013.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.