Concurrentiedialoog

De inhoud van deze pagina geldt voor overheidsopdrachten van werken die u bekendmaakte of waarvoor u een uitnodiging tot het indienen van een offerte verstuurde vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017. We werken aan een update, nu de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten er is. 

De concurrentiedialoog is een gunningsprocedure waaraan elke belangstellende aannemer, leverancier of dienstverlener mag vragen om deel te nemen.

U voert een dialoog met de voor deze procedure geselecteerde kandidaten, om één of meer oplossingen uit te werken die aan uw behoeften beantwoorden. Via de voorgestelde oplossingen nodigt u de gekozen kandidaten uit om een offerte in te dienen.

Toepassing van de procedure

U mag een concurrentiedialoog alleen toepassen als het gaat om een bijzonder ingewikkelde opdracht, waarbij u:

  • objectief niet in staat bent om de technische middelen te bepalen die aan uw behoeften kunnen voldoen of om te beoordelen wat de markt qua technische, financiële of juridische oplossingen kan bieden
  • en van oordeel bent dat u de opdracht onmogelijk kunt plaatsen via de open of beperkte procedures.

Deze cumulatieve en vrij strenge voorwaarden zorgen ervoor dat de concurrentiedialoog een uitzonderlijke procedure is.