Concessie voor openbare werken

U kent bij een concessie voor openbare werken de concessiehouder het recht toe om het werk uit te baten, eventueel tegen vergoeding. Dit is in ruil voor de verbintenis van de concessiehouder tot:

  • het oprichten van het werk
  • of het ontwerpen en het oprichten van het werk
  • of het doen uitvoeren van het werk op welke wijze dan ook.

De maximale duur van de concessie is 50 jaar.

De concessie is één van de oudste voorbeelden van alternatieve financiering en publiek-private samenwerking.