Specifieke procedures

De wetgeving voorziet, naast de standaardgunningsprocedures en de onderhandelingsprocedures, ook een aantal specifieke procedures. 

Deze kunnen niet of zelden gebruikt worden in de sector van de sociale woningbouw. Daarom vindt u hier alleen maar een beperkte omschrijving van beide procedures:

Concurrentiegerichte dialoog

Gunningsprocedure voor opdrachten waarbij de markt meedenkt over een geschikte oplossing die aan uw behoeften voldoet. Korte toelichting bij artikel 39 van de wet overheidsopdrachten en artikel 97-100 van het KB plaatsing van 18 april 2017.

Innovatiepartnerschap

Nieuwe procedure, gericht op het stimuleren van innovatie. Korte toelichting bij artikel 40 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016.