Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Verloop van de procedure

Deze procedure gebeurt in één stap: na de bekendmaking kunnen geïnteresseerden onmiddellijk een offerte indienen. Dit verschilt van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Toepassing van de procedure (artikel 41 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016)

U kunt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking toepassen

  • voor opdrachten van werken met een geraamde waarde lager dan 750.000 euro
  • voor opdrachten van leveringen en diensten met een geraamde waarde lager dan de Europese drempels

Sluiten van de opdracht

U kunt de opdracht van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking sluiten op twee manieren:

  • u brengt de opdrachtnemer op de hoogte van de goedkeuring van zijn offerte, eventueel gewijzigd na onderhandelingen. U verstuurt deze informatie verplicht via fax, e-mail of via een ander elektronisch middel, met een bevestiging via een aangetekende zending op dezelfde dag.
  • beide partijen ondertekenen een overeenkomst. 

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.