Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

De inhoud van deze pagina geldt voor overheidsopdrachten van werken die u bekendmaakte of waarvoor u een uitnodiging tot het indienen van een offerte verstuurde vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017. We werken aan een update, nu de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten er is. 

Verloop van de procedure

Dit is een nieuw type onderhandelingsprocedure dat werd geïntroduceerd in het KB plaatsing. Deze procedure gebeurt in één stap: na de bekendmaking kunnen geïnteresseerden onmiddellijk een offerte indienen. Dit verschilt van de ‘gewone’ onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Toepassing van de procedure

U kunt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking altijd toepassen als de geraamde waarde van de opdracht minder bedraagt dan 600.000 euro. 

Is de raming toch gelijk aan of groter dan 600.000 euro?

Sluiten van de opdracht

De sluiting van de opdracht gebeurt op dezelfde manier als bij een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.