Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via aanvaarde factuur

De inhoud van deze pagina geldt voor overheidsopdrachten van werken die u bekendmaakte of waarvoor u een uitnodiging tot het indienen van een offerte verstuurde vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017. We werken aan een update, nu de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten er is. 

Verloop van de procedure

U kunt alleen een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via aanvaarde factuur voeren als de goed te keuren uitgave van de opdracht niet hoger is dan 8.500 euro.

U bent in principe verplicht om verschillende deelnemers aan te schrijven. De rechtsleer aanvaardt wel dat u bij deze kleine opdrachten maar één deelnemer aanschrijft, omdat dit dan administratief efficiënter is. 

Toepassing van de procedure

Als u een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via aanvaarde factuur voert, zijn er de volgende aandachtspunten:

  • Favoritisme is niet toegelaten: u mag zich niet altijd tot dezelfde deelnemer richten.
  • U mag een opdracht niet opsplitsen in kleinere delen om kunstmatig onder de drempel van 8.500 euro te blijven.

Sluiten van de opdracht

U sluit de opdracht via een ‘aanvaarde factuur’. De factuur geldt dus als bewijs dat de opdracht is gesloten. Andere documenten zijn niet vereist.