Onderhandelingsprocedures

De inhoud van deze pagina geldt voor overheidsopdrachten van werken die u bekendmaakte of waarvoor u een uitnodiging tot het indienen van een offerte verstuurde vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017. We werken aan een update, nu de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten er is. 

Een onderhandelingsprocedure zonder en met bekendmaking kunt u alleen toepassen in specifieke, door de wet omschreven gevallen.

Er zijn vier types onderhandelingsprocedures:

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Toelichting bij het verloop en de toepassing van de procedure.

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via aanvaarde factuur

Toelichting bij het verloop en de toepassing van de procedure.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Toelichting bij het verloop en de toepassing van de procedure.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Toelichting bij het verloop en de toepassing van de procedure.