Onderhandelingsprocedures

Een onderhandelingsprocedure zonder en met bekendmaking kunt u alleen toepassen in specifieke, door de wet omschreven gevallen.

Er zijn drie types onderhandelingsprocedures:

De vroegere onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via aanvaarde factuur wordt nu een opdracht met beperkte waarde genoemd en heeft een apart statuut. Meer toelichting hierover vindt u op een aparte pagina.

 

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Toelichting bij het verloop en de toepassing van de procedure.

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Toelichting bij het verloop en de toepassing van de procedure.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Toelichting bij het verloop en de toepassing van de procedure.