Voorbereiding van de gunning

Raming

Voordat u een overheidsopdracht opstart of lanceert, moet u de waarde ervan ramen. De raming bepaalt namelijk de regels die gelden tijdens het verdere verloop van de opdracht.

Standaardgunningsprocedures

Toelichting bij de standaardgunningsprocedures: openbare en niet-openbare procedure.

Opdracht van beperkte waarde

De vroegere onderhandelingsprocedure via aanvaarde factuur kreeg een apart statuut. Korte toelichting bij de procedure (artikel 92 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016).