Werfopvolging

De VMSW ontwikkelde een checklist (pdf - 1,56 MB) voor het nazicht van bouwwerken. Dit hulpmiddel is een niet-limitatieve samenvatting van de kwaliteitseisen die gesteld worden aan sociale woningen in het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw en de normen en richtlijnen. Daarnaast worden aandachtspunten en vaak voorkomende uitvoeringsfouten opgelijst.

De checklist werd opgesteld in het kader van het nazicht van bouwwerken door private initiatiefnemers (Grond- en Pandenbeleid) en wordt door de VMSW bij werftoezicht zelf gebruikt.

We stellen dit vrijblijvend ter beschikking van sociale huisvestingsmaatschappijen, architecten en alle andere mogelijk geïnteresseerden.