Wat hoort niet thuis op een verrekening

Verrekeningen worden niet gebruikt om, bij de aanbesteding, niet-gesignaleerde fouten van het dossier recht te zetten (art. 87 van het KB plaatsing van 15.07.2011/art. 82 van het KB plaatsing van 18 april 2017).  

De werken zijn gegund tegen een forfaitaire prijs, waardoor de aannemer zich na de opening biedingen niet kan beroepen op fouten of leemten in de meetstaat.

Hieronder vindt u de voorrangsorde die bepalend is voor de interpretatie in het geval van tegenspraak (art. 85 § 1 van het KB plaatsing van 15.07.2011/art. 80 van het KB plaatsing van 18 april 2017):

  1. de plannen
  2. het bestek
  3. de samenvattende opmeting

Als de plannen tegenspraak vertonen kan de inschrijver zich op de voor hem meest gunstige hypothese steunen, tenzij de ander opdrachtdocumenten daarover uitsluitsel geven.

Waardeverminderingen (materialen of werken die niet aan de voorschriften van de opdracht beantwoorden) worden niet opgenomen in een verrekening maar op het document VO5 (zie de toelichting bij het formulier VO5).

Verbruik van elektriciteit, gas, water en dergelijke horen ook niet thuis op een verrekening. Deze moeten onder rubriek V (allerlei onderworpen aan de btw) op het document VO2 van de voorlopige oplevering opgenomen worden (zie de toelichting bij het formulier VO2).

Na de voorlopige oplevering wordt geen enkele verrekening voor wijziging, toevoeging of weglating van werken aanvaard, behalve voor uitgestelde werken (zie ook 2de deel van het bijzonder bestek VM/B 2013/2017).

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.