Afrekening artikelen in vermoedelijke hoeveelheden

De afrekening van alle posten in vermoedelijke hoeveelheden (VH) vermeld in het lastenboek of de samenvattende opmetingsstaat, worden opgenomen in een verrekening VA1 (doc - 185kB).
 

De partijen gaan na de voltooiing van het werk over tot een opmeting op tegenspraak om de werkelijke hoeveelheid te bepalen die per artikel werd uitgevoerd. Alles wordt gestaafd door de nodige bewijsstukken.
 

Wanneer geen akkoord bereikt wordt of zolang de partijen geen akkoord hebben bereikt, stelt de aanbestedende overheid ambtshalve de hoeveelheden vast die ze gerechtvaardigd vindt, met behoud van alle rechten van de opdrachtnemer (artikel 40).
 

Herziening van eenheidsprijzen

Wanneer de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden van een post in VH het drievoudige overtreffen of minder bedragen dan de helft van de vermoedelijke hoeveelheden, kan elk van de partijen de herziening van de oorspronkelijke eenheidsprijzen en uitvoeringstermijnen vragen.
 

Ook hier geldt:
als een nieuwe eenheidsprijs wordt overeengekomen voor een bijkomend werk, wordt de ‘nieuwe’ prijs slechts van toepassing op de hoeveelheid die het drievoudige overtreft.
 

De partij die de herziening vraagt, moet de andere partij van haar voornemen om de eenheidsprijzen en/of termijnen te willen herzien op de hoogte brengen. Dit moet ze doen ten laatste 30 dagen na het opstellen van de vorderingsstaat waarin vastgesteld wordt dat de uitgevoerde hoeveelheid het drievoudige of minder dan de helft van de vermoedelijke hoeveelheden bereikt. De kennisgeving gebeurt per aangetekende brief.
 

In elk geval rechtvaardigt de eisende partij de nieuwe eenheidsprijzen en/of termijnen die uit de nieuwe toestand voortkomen.
 

Bij gebrek aan een akkoord over de nieuwe eenheidsprijzen stelt de aanbestedende overheid ze van ambtswege vast, met behoud van alle rechten van de aannemer.
 

Ook hier is de aannemer verplicht om de werken zonder onderbreking voort te zetten, ondanks mogelijke betwistingen waartoe het vaststellen van nieuwe prijzen aanleiding zou kunnen geven.

Formulier 

VA1 2013: afrekening werken in vermoedelijke hoeveelheden (doc - 185 kB)

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.