Verrekeningen

Het opmaken van verrekeningen is een administratieve vereiste bij overheidsopdrachten. Iedere wijziging van de werken moet het voorwerp uitmaken van een verrekening. De verrekening maakt u op voor de uitvoering van de werken.

De aanbestedende overheid mag de oorspronkelijke opdracht eenzijdig wijzigen zonder nieuwe gunningsprocedure, als opeenvolgend aan de volgende voorwaarden is voldaan (artikel 37 en 38):
  • Wijziging wegens onvoorzienbare omstandigheden en wegens aanvullende werken tot 50 % van het oorspronkelijk opdrachtbedrag (artikel 38/1 van het KB uitvoering).
  • Het voorwerp van de opdracht blijft onveranderd (artikel 38/2 van het KB uitvoering).
  • Gewone wijzigingen tot 15% van het oorspronkelijk opdrachtbedrag (artikel 38/4 van het KB uitvoering).

Ook voor wijzigingen die geen prijsconsequentie (= nuloperatie) met zich meebrengen maakt u een verrekening op.

Bedragen vermeld op een verrekening zijn altijd exclusief btw en exclusief korting. 

Bij elke verrekening hoort een grondige motivatie. De reden van de wijziging(en) voegt u altijd toe.

Het is de taak van de leidend ambtenaar om de verrekeningen degelijk gemotiveerd voor te leggen.

Verrekeningen maakt u op per perceel.

Wijzigingen aan de opdracht

Uitleg over formulier VA2, inclusief het formulier in Word zelf. Toelichting bij artikel 37, 38, 40 en 80 van het KB van 14 januari 2013 en de rubriek verrekeningen (punt 2) van het bijzonder bestek VM/B 2013/2017.

Afrekening artikelen in vermoedelijke hoeveelheden

Uitleg over formulier VA1, inclusief het formulier in Word zelf. Toelichting bij artikel 40 en 81 van het KB van 14 januari 2013 en rubriek 'verrekeningen' (punt 1) van het bijzonder bestek VM/B 2013/2017.

Wat hoort niet thuis op een verrekening

Wanneer gebruik je andere formulieren zoals VO5 of VO2?

Wat als aannemer documenten VA niet ondertekent

Over wat u kan doen als de aannemers de documenten VA niet willen ondertekenen.