Verrekeningen

Het opmaken van verrekeningen is een administratieve vereiste bij overheidsopdrachten. Iedere wijziging van de werken moet het voorwerp uitmaken van een verrekening. De verrekening maakt u op voor de uitvoering van de werken.

De aanbestedende overheid mag de oorspronkelijke opdracht eenzijdig wijzigen zonder nieuwe gunningsprocedure, als opeenvolgend aan de volgende voorwaarden is voldaan (artikel 37 en 38):
  • Wijziging wegens onvoorzienbare omstandigheden en wegens aanvullende werken tot 50 % van het oorspronkelijk opdrachtbedrag (artikel 38/1 van het KB uitvoering).
  • Het voorwerp van de opdracht blijft onveranderd (artikel 38/2 van het KB uitvoering).
  • Gewone wijzigingen tot 15% van het oorspronkelijk opdrachtbedrag (artikel 38/4 van het KB uitvoering).

Ook voor wijzigingen die geen prijsconsequentie (= nuloperatie) met zich meebrengen maakt u een verrekening op.

Bedragen vermeld op een verrekening zijn altijd exclusief btw en exclusief korting. 

Bij elke verrekening hoort een grondige motivatie. De reden van de wijziging(en) voegt u altijd toe.

Het is de taak van de leidend ambtenaar om de verrekeningen degelijk gemotiveerd voor te leggen.

Verrekeningen maakt u op per perceel.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.