Documentatie

Op vraag van de aannemer moet de aanbestedende overheid de volgende documenten kosteloos, eventueel op elektronische wijze, ter beschikking stellen:

  • een kopie van zijn verbeterde offerte
  • een exemplaar van het bestek
  • kopieën van de plannen die deel uitmaken van het gunningsdossier

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.