Dagboek van de werken

Hoewel de benaming oubollig lijkt, is het bijhouden van een ‘dagboek’ over het verloop van de werken wel degelijk nog altijd wettelijk voorzien. Het is een nuttig instrument dat kan dienen als objectieve bron voor gegevens over de voortgang van de werken vanaf de aanvangsdatum tot de dag van de voorlopige oplevering. 

Dat alles ook met het oog op eventuele conflictsituaties die resulteren in actiemiddelen van de aanbestedende overheid waarbij de aantekeningen in het dagboek als basis dienen.

Het dagboek van de werken wordt enkel door de aanbestedende overheid ingevuld en bijgehouden, door de leidend ambtenaar. De vermeldingen in het dagboek worden wel mee ondertekend door de afgevaardigde van de aannemer. Als hij niet akkoord gaat met een bepaalde vermelding, dan maakt hij binnen de 15 dagen zijn gemotiveerd bezwaar per aangetekende brief over aan de aanbestedende overheid.

Het is toegelaten vermeldingen in bijlagen te formuleren. Werfverslagen kunnen zo, mits aanduiding ervan in het dagboek zelf, integraal deel uitmaken van het dagboek.

Alle relevante informatie over het werfverloop kan in het dagboek weergegeven worden: 

  • werkonderbreking wegens weersomstandigheden
  • aangevoerde materialen
  • onvoorziene omstandigheden
  • afspraken met de aannemer
  • uitgevoerde hoeveelheden met het oog op het nazicht van de vorderingsstaten
  • aantekeningen van de veiligheidscoördinator
  • eventueel: afgifte van de maandelijkse vorderingsstaat door de aannemer
  •  …

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.