Problemen bij uitvoering

Actiemiddelen van de aanbestedende overheid

Een overzicht van de maatregelen die u kan nemen tegen een aannemer die in gebreke blijft.

Faillissement

Wat kan u doen als een aannemer waarmee u werkt failliet wordt verklaard? Toelichting bij artikel 62 van het KB van 14 januari 2013.

Klachten en verzoeken door aannemers

Wat kan een aannemer eisen? Op welke situaties kan hij zich beroepen om vergoedingen te krijgen?