Facturatie en btw aan sociale huisvestingsmaatschappijen

Verlegging van heffing btw

Wanneer een aannemer facturen met verlegging van heffing voor de realisatie van werken in onroerende staat richt aan een SHM of aan de VMSW, moet die het gefactureerde bedrag (maatstaf van heffing) opsplitsen per btw-tarief.

Voor facturen van werken in onroerende staat waarvoor de VMSW optreedt als bouwheer (vooral infrastructuurwerken voor sociale woonprojecten van sociale huisvestingsmaatschappijen), geldt de volgende regeling:

  • voor werken die al in uitvoering waren voor 1 juli 2012 mag verder gefactureerd worden met btw (zoals voor 1 juli 2012)
  • voor werken gestart sinds 1 juli 2012 moet gefactureerd worden met verlegging van heffing

Voor facturen van werken in onroerende staat waarvoor een sociale huisvestingsmaatschappij optreedt als bouwheer geldt het volgende:

  • de SHM dient geen periodieke btw-aangifte in, facturatie blijft net als vroeger met btw
  • de SHM dient een periodieke btw-aangifte in, vanaf 1 juli moet gefactureerd worden met verlegging van heffing

De lijst per provincie met daarop welke maatschappijen nog steeds facturen met btw moeten ontvangen en welke maatschappijen facturen met verlegging van heffing moeten krijgen (Excel - 49 kB) - update december 2019

Contacteer ons. We helpen u graag verder.