Betaling saldo

Eindsaldo

Het eindsaldo kan vereffend worden na de volledige uitvoering van de werken. In principe is dat vanaf het moment van de voorlopige oplevering.

Na de datum van de voorlopige oplevering beschikt de aanbestedende overheid over een termijn van 30 kalenderdagen om de goedkeuring van het proces-verbaal van voorlopige oplevering en het bedrag van het resterende saldo aan de aannemer mee te delen. Op het saldo zullen de (eventuele) boetes en waarborgen die de aanbestedende overheid en de aannemer overeengekomen waren afgehouden zijn.

De aannemer dient binnen de vijf kalenderdagen zijn factuur in waarvan het bedrag overeenstemt met het saldo dat goedgekeurd werd.

Onmiddellijk na ontvangst verstuurt de aanbestedende overheid de desbetreffende factuur samen met een geldaanvraag naar de VMSW. 

Betaling VO6

Nadat de slecht uitgevoerde werken in orde gebracht worden maakt de aanbestedende overheid een document VO6bis op. Hiermee wordt de waarborg vrijgegeven.

De aannemer wordt hiervan op de hoogte gebracht. Hij kan dan zijn factuur opmaken en binnen 5 dagen aan de aanbestedende overheid bezorgen. 

Betaling VO7

Bij de oplevering van de uitgestelde werken worden de documenten voor de oplevering opgemaakt (min. VO1 en VO2).

Na deze datum beschikt de aanbestedende overheid over een termijn van 30 kalenderdagen om de goedkeuring van het proces-verbaal van voorlopige oplevering en het bedrag van het resterende saldo aan de aannemer mee te delen. Hij kan dan zijn factuur opmaken en deze binnen 5 dagen aan de aanbestedende overheid bezorgen.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.