Betalingen

De betaling van de werken gebeurt ofwel eenmalig na volledige uitvoering ervan ofwel met betalingen in mindering naargelang de uitvoering vordert en volgens de modaliteiten uit het bijzonder bestek VM/B 2013/2017. De enige uitzondering geldt voor kleinere opdrachten onder 30.000 euro, gegund tegen factuur.

Van zodra de uitvoering van de werken zodanig is gevorderd dat ze recht geeft op betaling, maakt de aanbestedende overheid hiervan een proces-verbaal op. De aannemer dient een schuldvordering in zodat hij betaald kan worden.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.