A2001

De A2001 is enkel nog van toepassing bij lopende projecten die werden bekend gemaakt voor 1 juli 2013. U vindt op deze pagina de toelichting bij de vroegere wetgeving over de uitvoerings- en opleveringsfase van de werken, samen met de oude modeldocumenten.

Meer toelichting bij de actuele wetgeving vindt u op de pagina's Uitvoering van de werken en Oplevering.

Toelichting bij de toepassing van de wetgeving voor opdrachten van werken

Uitvoering van de werken (pdf - 269 kB)

Oplevering van de werken (pdf - 243 kB)

Modeldocumenten voor de uitvoeringsfase

VA1 97: Verrekeningsaanhangsel VA1 - Afrekening VH-posten (doc - 222 kB)

VA2 97: Verrekeningsaanhangsel VA2 - Wijziging van de opdracht (doc - 222 kB)

MPV 97: Maandelijkse berekening van de prijsherziening en van het te factureren voorschot (doc - 178 kB)

Modeldocumenten voor de opleveringsfase

VO1 97: Proces-verbaal van voorlopige oplevering (doc - 154 kB)

VO1bis 97: Proces-verbaal betreffende het niet toestaan van de voorlopige oplevering (doc - 150 kB)

VO2 97: Eindverrekening (doc - 215 kB)

VO3 97: Berekening van de termijn en de boete wegens laattijdige uitvoering (doc - 176 kB)

VO4 97: Samenvatting van de wijzigingen en supplementen (doc - 170 kB)

VO5 97: Staat der waardevermindering (doc - 169 kB)

VO6 97: Staat der slecht uitgevoerde werken die in orde moeten worden gebracht (doc - 163 kB)

VO6bis 97: Proces-verbaal van vaststelling van uitvoering der werken die bij de voorlopige oplevering niet in orde werden bevonden (doc - 162 kB)

VO6ter 97: Proces-verbaal van vaststelling van niet-uitvoering der werken die bij de voorlopige oplevering niet in orde werden bevonden (doc - 150 kB)

VO7 97: Protocol van de uitgestelde werken (doc - 167 kB)

DO1 97: Proces-verbaal van definitieve oplevering (doc - 151 kB)

DO2 97: Definitieve oplevering - Proces-verbaal van niet-oplevering (doc - 150 kB)

Model van proces-verbaal tot vaststelling van de onmogelijkheid om tot de voorlopige/definitieve oplevering over te gaan (doc - 149 kB)

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.