Woningkenmerken

De VMSW zet in op de verdere verbetering van het sociale patrimonium. Om meer inzicht te krijgen in de verschillende kenmerken van het patrimonium van sociale woningen, werkte de VMSW de tool ‘Woningkenmerken’ uit. Hiermee brengen we de staat van het sociaal woningpatrimonium in kaart (conditiemeting, scorecard, renovatietoets), berekenen we de markthuurwaarde en verzamelen we de gegevens voor de ERP-rapporten. 

In de toepassing Woningkenmerken zit ook een luik waarin sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) een renovatieplanning kunnen aanmaken. De planningstool geeft een SHM een overzicht van de renovatiebudgetten en de volgorde van de uitvoering van hun renovatieprojecten. 

Sociale woonactoren vinden meer info over de tool woningkenmerken op Woonnet in het luik 'bouwprojecten en infrastructuur' (login nodig).