Voorkooprecht

Het recht van voorkoop maakt het voor begunstigden mogelijk om bepaalde woningen en percelen, bestemd voor woningbouw, te verwerven. Ze gebruiken die daarna om sociale huur- of koopwoningen of sociale kavels op te realiseren.

Voor informatie over de wettelijke basis, de begunstigden, de bevoorrechte kopers en het toepassingsgebied kunt u de website van VLM raadplegen. Zij bieden hierover veel informatie aan. 

Praktisch

Voor het aanbieden van een Vlaams decretaal recht van voorkoop én het meedelen van een beslissing over het al dan niet uitoefenen van een dergelijk recht van voorkoop, gebruikt u het e-voorkooploket. Dat is een elektronisch loket voor alle bestaande en toekomstige Vlaamse decretale rechten van voorkoop.

Om meer te weten te komen over het e-voorkooploket kan u, als aanbieder (instrumenterend ambtenaar) of begunstigde van het recht van voorkoop, ook terecht op de website van de VLM.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.