Verwerving

Algemeen

Een sociale woonorganisatie kan een sociaal woonproject opstarten op de onroerende goederen die ze al in portefeuille heeft.

Het kan uiteraard ook dat zij geen zakelijke rechten heeft (eigendom of andere) op de gronden en/of panden die de projectlocatie omvatten. In dat geval is een verwerving een logische eerste stap in het projectverloop.

Woonnet

Meer informatie over verwervingen vindt u (als sociale woonorganisatie) op Woonnet (login nodig). 

Voorkooprecht

Het recht van voorkoop maakt het voor begunstigden mogelijk om bepaalde woningen en percelen, bestemd voor woningbouw, te verwerven. Ze gebruiken die daarna om sociale huur- of koopwoningen of sociale kavels op te realiseren.​