Project aanmelden

Verplicht aanmelden

U meldt elk nieuw sociaal woonproject aan via het projectportaal, het digitaal platform voor sociale woonprojecten van de VMSW. U krijgt er zicht op de meest actuele stand van zaken van uw projecten.

Registreren?

Om te kunnen aanmelden, moet u een geregistreerd gebruiker zijn. Ook Woonnet gebruikers moeten dit de eerste keer doen, zij zijn niet automatisch geregistreerd.

Wanneer aanmelden?

Een sociaal woonproject kan verschillende verrichtingen omvatten, zoals infrastructuur, verwervingen, nieuwbouw, renovatie, ….

U kunt kiezen om alle verrichtingen in één keer aan te melden of ze te spreiden in de tijd.

Hoe verloopt de aanmelding?

Meer informatie over het aanmelden van een verrichting vindt u in de handleiding van het projectportaal.

Na de aanmelding

Alle initiatiefnemers kunnen de aanmelding/verrichting blijven aanpassen tot op het moment dat Wonen Vlaanderen zijn advies heeft afgeleverd. 

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.