Aanstelling bouwprofessionelen

Om een architect, ingenieur, veiligheidscoördinator, bodemsaneringsdeskundige, landmeter, stedenbouwkundig ontwerper, ontwerper omgevings- en infrastructuurwerken of elke andere dienstverlenende adviseur aan te stellen, bent u onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten. Het ereloon bepaalt welke gunningsprocedure u kunt gebruiken. 

  1.3 Samenstelling dossiers. Inlichtingenfiche is niet meer van toepassing.
  1.3 Samenstelling dossiers. Inlichtingenfiche is niet meer van toepassing.

EPB-verslaggeving

U vindt hier het modelcontract EPB-verslaggever en (binnenkort) een model EPB-nota.

Ingenieur stabiliteit en technieken

Er zijn twee mogelijke pistes: u sluit zelf rechtstreeks een contract met de ingenieur of de architect stelt de ingenieurs speciale technieken of stabiliteit (als raadgever) aan.