Gunningscriteria

Als de kandidaten aan de selectiecriteria voldoen, beoordeelt u de gunningscriteria. Die beoordelen niet de kandidaat, maar de inhoudelijke waarde van de offerte en het ontwerp.

Mogelijke gunningscriteria zijn de kwaliteit van het schetsontwerp (als u dat opvroeg) of de concept- of visienota.

Naargelang de grootte van uw project kunt u zwaardere eisen aan de offertes koppelen. Dan werkt u met een puntensysteem met criteria zoals economie, functionaliteit, duurzaamheid, beheerskosten en betrokkenheid van het bestuur bij het verdere ontwerpproces.

U kunt de grootte van het ereloon als één van de gunningscriteria gebruiken, maar nooit zonder dat u andere kwalitatieve eisen stelt. De VMSW raadt dit af. De kwaliteit van een ontwerp is veel meer bepalend voor de uiteindelijke prijs van een project dan het relatief klein gedeelte ereloon. Het is daarom aangeraden om het ereloon vooraf vast te leggen.

Een goede motivering bij de keuze van een ontwerper is opnieuw heel erg belangrijk.