Selectie- en gunningscriteria

Selectiecriteria

Via de selectiecriteria beoordeelt u de financiële en economische draagkracht en de technische bekwaamheid van de kandidaten.

Gunningscriteria

Als de kandidaten aan de selectiecriteria voldoen, beoordeelt u de gunningscriteria. Die beoordelen niet de kandidaat, maar de inhoudelijke waarde van de offerte en het ontwerp.