Modelcontracten en barema's

Volgens de geldende Europese richtlijnen sluiten ontwerpers en bouwheren contracten en barema’s af zonder dat een overheid een barema kan verplichten.   

De verenigingen van de sociale huisvestingsmaatschappijen, VVH en VLEM, willen dat hun leden hun zelfstandige rol ten volle kunnen uitspelen. De 'architectuurcontracten' en bijbehorende barema’s zijn er daarom voortaan per individuele bouwheer tegenover de contracterende ontwerper en zijn eventueel onderhandelbaar.  

De VMSW blijft wel instaan voor logistieke steun aan sociale woonactoren die dit vragen en voor het nazicht van berekeningen van erelonen volgens de nu intern verspreide standaardbarema’s.

Hieronder vindt u ter informatie de modelcontracten en barema's voor architecten. U kunt deze naar uw wensen aanpassen.

Index 2021

  • de ABEX index voor barema 2011 heeft als basis 690, de toe te passen index kunt u terugvinden op de website van de ABEX associatie
  • de gezondheidsindex voor barema 1998 is 150,98 met als basis 101,75.
  • de gezondheidsindex voor vacaties van barema 2006 is 132,70 met als basis 102,76. 

1998 (versie 01.07.19)

1998 (oude versie)

 

 

2006 (versie 01.07.19)

2006 (oude versie)

 

 

2011

 

 
 
 

 

 

Barema 2011 kwam er op vraag van VVH-VLEM, waarbij de VMSW en een delegatie van ontwerpend architecten advies gaven. 

Voor de inhoud van het contract 2011 staat VVH/VLEM in.
Voor de te gebruiken coëfficiënt staan de sociale huisvestingsmaatschappijen in.
Voor het nazicht van de berekening volgens barema 2011 staat de VMSW in.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • het gaat om een ontwerpteam met architect en ingenieur(s), met mogelijke opties voor de veiligheidscoördinatie en de EPB verslaggeving. De architect stelt het hele ontwerpteam zonder verdere tussenkomst van de SHM aan en betaalt ze.
  • de forfaits zijn die van barema 1998 maar geïndexeerd met de ABEX index (van basis november 1997 (471) naar november 2010 (690)) in de plaats van met de gezondheidsindex, wat een verhoging inhoudt.
  • de complexiteitsvergoedingen zijn beperkt tot 3 mogelijkheden van 10% (appartementen, invulbouw en woning voor andersvaliden/levenslang wonen)
  • het is mogelijk om naar eigen inzicht een coëfficiënt toe te passen op het resultaat van het ereloon om dit te verhogen of te verlagen, volgens de complexiteit van het project. 

Opgelet: een coëfficiënt van 1,00 ongeveer is het standaard ereloon van de architect, voor de andere leden van het team verhoogt u de coëfficiënt in verhouding tot de verwachte taken. Zo komt een coëfficiënt van 1,50 voor een architect met de taken van ingenieur stabiliteit en technieken ongeveer uit op het tot nu toe afzonderlijk betaalde ereloon.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.