Modelcontracten en barema's

Volgens de geldende Europese richtlijnen worden contracten en barema’s tussen ontwerpers en bouwheren afgesloten zonder dat een overheid een barema kan verplichten.   

De verenigingen van de sociale huisvestingsmaatschappijen willen dat hun leden hun zelfstandige rol ten volle kunnen uitspelen. De 'architectuurcontracten' en bijbehorende barema’s worden daarom voortaan per individuele bouwheer t.a.v. de contracterende ontwerper ter beschikking gesteld en eventueel onderhandeld.  

De VMSW blijft wel instaan voor logistieke steun aan sociale woonactoren die dit vragen en voor het nazicht van berekeningen van erelonen volgens de nu intern verspreide standaardbarema’s.

Hieronder vindt u ter informatie de modelcontracten en barema's architecten die u volgens de geldende Europese richtlijnen naar uw wensen kunt aanpassen.

Index 2018

  • de ABEX index voor barema 2011 heeft als basis 690, de toe te passen index kunt u terugvinden op de website van de ABEX associatie
  • de gezondheidsindex voor barema 1998 is 145,85 met als basis 101,75
  • de gezondheidsindex voor vacaties van barema 2006 is 128,20 met als basis 102,76

1998

2006

2011

Barema 2011 is er gekomen op vraag van VVH-VLEM waarbij de VMSW en een delegatie van ontwerpend architecten advies hebben verleend. 

Voor de inhoud van het contract 2011 staat VVH/VLEM in.
Voor de te gebruiken coëfficiënt staan de sociale huisvestingsmaatschappijen in.
Voor het nazicht van de berekening volgens barema 2011 staat de VMSW in.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • het gaat om een ontwerpteam bestaande uit architect en ingenieur(s) met mogelijke opties voor de veiligheidscoördinatie en de EPB verslaggeving waarbij het hele ontwerpteam zonder verdere tussenkomst van de SHM wordt aangesteld en betaald door de architect
  • de forfaits zijn die van barema 1998 maar geïndexeerd met de ABEX index (van basis november 1997, zijnde 471 naar november 2010, zijnde 690) in de plaats van met de gezondheidsindex, wat een verhoging inhoudt.
  • de complexiteitsvergoedingen zijn beperkt tot 3 mogelijkheden van 10% (appartementen, invulbouw en woning voor andersvaliden/levenslang wonen)
  • het is mogelijk om naar eigen inzicht een coëfficiënt toe te passen op het resultaat van het ereloon om dit te verhogen of te verlagen, naargelang de complexiteit van het project. 

Hierbij kan worden opgemerkt dat een coëfficiënt van 1,00 ongeveer het standaard ereloon van de architect is en dat voor de andere leden van het team de coëfficiënt in verhouding tot de verwachte taken moet worden verhoogd. Zo komt een coëfficiënt van 1,50 voor een architect inclusief de taken van ingenieur stabiliteit en technieken ongeveer uit op het tot nu toe afzonderlijk betaald ereloon.