Opdrachten met Europese bekendmaking

Voor projecten met een ereloon boven de Europese drempel moet u de opdracht om een ontwerper aan te stellen ook bekendmaken in het Publicatieblad van de Europese Unie. Dit kan via het platform e-Notification waar u de Belgische bekendmaking doet.

De Europese drempels veranderen tweejaarlijks. Lees meer over de drempel voor Europese bekendmaking.

Erelonen boven de Europese drempel komen voor bij nieuwbouwprojecten van meer dan 100 woningen en renovaties met een totale kostprijs van circa 5,5 miljoen euro (afhankelijk van de indexering en/of de complexiteitsvergoeding).

Voor opdrachten die Europees worden bekendgemaakt gelden aparte indieningstermijnen:

  • Open offerteaanvraag: minimaal 52 dagen vanaf de dag van verzending van de bekendmaking naar het Publicatieblad van de Europese Unie.
  • Beperkte offerteaanvraag:
    • termijn voor het indienen van kandidatuurstellingen: minimaal 37 dagen
    • termijn voor het indienen van offertes: minimaal 40 dagen