Onderhandelingsprocedure

Zonder bekendmaking via aanvaarde factuur

Toelichting bij toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via aanvaarde factuur. U kan deze procedure gebruiken bij opdrachten tot maximaal 8.500 euro.

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Toelichting bij de toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. U kan deze procedure gebruiken bij opdrachten tot maximaal 85.000 euro.

Met bekendmaking

Toelichting bij de toepassing van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Deze procedure kan gebruikt worden bij opdrachten tot de Europese drempel.