Lijst van geselecteerden en kwalificatiesysteem

U kunt een ontwerper ook aanstellen via een lijst van geselecteerden of via een kwalificatiesysteem, als u jaarlijks meerdere opdrachten van diensten uitschrijft om een ontwerper aan te stellen en de totale raming van de opdrachten per jaar de drempel voor Europese bekendmaking niet overschrijdt.

Deze systemen maken het mogelijk eenmalig een procedure te voeren en individuele opdrachten toe te wijzen aan de kandidaten die tot de lijst van geselecteerden of het kwalificatiesysteem zijn toegelaten.

Voor de selectie van kandidaten is het aan te raden een referentielijst te vragen van de onderhouds- en herstellingswerken, renovatie- en nieuwbouwprojecten die de inschrijver begeleid heeft. Opgelet: u mag de referenties niet alleen richten op realisaties binnen sociale woningbouw of bouw voor openbare besturen. Om beginnende architecten een kans te geven, kunt u referenties van uit de studietijd (thesis/ontwerponderzoek) en eventuele projecten uit de stageperiode toelaten.

Over de bijzondere kenmerken van beide procedures leest u meer op een andere webpagina over de ‘lijst van geselecteerden en kwalificatiesysteem’.