Aanstellingsprocedures

Soorten gunningsprocedures

Afhankelijk van het ereloon dat u zal uitbetalen, kunt u verschillende soorten gunningsprocedures gebruiken.

Offerteaanvraag

De offerteaanvraag is een standaardprocedure. U kunt de offerteaanvraag altijd gebruiken, ongeacht de waarde van het ereloon. U kunt ook kiezen of u de opdracht plaatst volgens een open of een beperkte procedure.

Lees meer over de offerteaanvraag.

Onderhandelingsprocedure

Een onderhandelingsprocedure, zonder of met bekendmaking, kan alleen als het ereloon bepaalde maxima niet overschrijdt:

  • onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via aanvaarde factuur: maximaal 8.500 euro
  • onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: maximaal 85.000 euro
  • onderhandelingsprocedure met bekendmaking: tot de drempel voor Europese bekendmaking voor opdrachten van diensten

Lees meer over de onderhandelingsprocedures.

Ontwerpenwedstrijd

Een ontwerpenwedstrijd is een specifieke procedure om een ontwerp/ontwerpen te krijgen (eventueel gekoppeld aan de aanstelling van een ontwerper) of een ontwerper aan te stellen (zonder keuze voor een specifiek ontwerp).

Lees meer over de ontwerpenwedstrijd.

Lijst van geselecteerden of kwalificatiesysteem

Wilt u niet voor ieder project een volledig nieuwe gunningsprocedure voeren, dan kunt u een lijst van geselecteerden samenstellen of een kwalificatiesysteem instellen. Via deze systemen kunt u gelijkaardige opdrachten plaatsen met een minimum aan administratie, maar met de nodige transparantie. Dit kan alleen als de totale raming voor één jaar de drempel voor Europese bekendmaking niet overschrijdt.

Lees meer over de lijst van geselecteerden of het kwalificatiesysteem.

Hoe bepaalt u de reële grootte van het ereloon?

Voor nieuwbouwprojecten kunt u het ereloon in de barema’s 98 en 2006 vrij nauwkeurig bepalen. Indexering en een eventuele aftrek voor ingenieurs maken dit al moeilijker.

Als u twijfelt of de limietbedragen nadert, volgt u best de hogere procedure. Eventuele ingenieurskosten in de totale opdracht (wat vaak voorkomt) tellen ook mee in dit bedrag dat de aanstellingsprocedure bepaalt. 

Grote projecten uitvoeren

Grotere projecten worden dikwijls in fasen uitgevoerd. U kunt ze in één opdracht onderbrengen,  bijvoorbeeld om een zekere esthetische eenheid te bewaren. De procedure wordt dan verbonden aan het ereloon voor het totale project. 

Wat mag u niet doen of vermijdt u best?

Het is niet toegelaten om:

  • een ontwerpopdracht op te splitsen om onder de drempel van de onderhandelingsprocedure te blijven.
    • Voorbeeld: een opdracht om 13 huizen te bouwen en een volgende opdracht op hetzelfde terrein voor nogmaals 14 huizen, moet u als één opdracht beschouwen.
    • Uitzondering: de enige mogelijke afwijking is een ‘uitbreiding’ van de opdracht via de herhaling van soortgelijke diensten (artikel 26, § 1, 2°, b) van de wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006). Soms kan de uitbreiding door dezelfde ontwerper nodig zijn om het ‘artistieke’ geheel niet te schaden, maar dit is uitzonderlijk. Bovendien zijn aan deze procedure welbepaalde voorwaarden verbonden. Door het uitzonderlijke karakter hiervan gaan we hier niet dieper op in.
  • voor de architectuurcontracten alleen via de erelonen de concurrentie te laten spelen. U moet ook altijd andere (kwalitatieve) criteria hanteren voor de architectuurcontracten. 

Offerteaanvraag

Toelichting bij de toepassing van de offerteaanvraag.

Ontwerpenwedstrijd

Toelichting bij de toepassing van de ontwerpenwedstrijd.

Lijst van geselecteerden en kwalificatiesysteem

Toelichting bij de toepassing van de lijst van geselecteerden en het kwalificatiesysteem.

Opdrachten met Europese bekendmaking

Toelichting bij de bekendmaking van projecten met een ereloon boven de Europese drempel.