Aandachtspunten

Een afgesloten contract kunnen verbreken

Verloopt de samenwerking niet goed of maken externe factoren verdere samenwerking overbodig? Het kan bijvoorbeeld zijn dat een ontwerp niet meer uitgevoerd moet worden, buiten de wil van de ontwerper en opdrachtgever.

Dan moet het contract verbroken kunnen worden. Het contract bepaalt dus best dat de opdracht na elke fase beëindigd kan worden zonder een schadevergoeding te betalen.

Het al gepresteerde werk kan dan worden vergoed (volgens contractstadium en/of geleverde prestaties), maar het verlies van de verdere opdracht niet. 

In de voorfase een architect betrekken

Soms is het ook nuttig in een voorfase van een dossier al een architect te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld bij een onderzoek van een te renoveren of te vervangen gebouw. U vergoedt de architect dan meestal per geleverde prestaties.

Adviesverlening van de VMSW

Lokale sociale woonactoren zijn verantwoordelijk voor ontwerpopdrachten, de VMSW registreert de contracten, maar kijkt ze niet na.

De VMSW behandelt de betalingsaanvragen als u de barema’s en standaardcontracten 98, 2006 of 2011 toepast. Als we vaststellen dat u ontwerpopdrachten niet reglementair toewees, dan zijn we verplicht dit bij de afdeling Toezicht van Wonen-Vlaanderen te melden.

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.