Ingenieur stabiliteit en technieken

Als u een ingenieur wilt aanstellen voor bouw- of renovatiewerken, moet de concurrentie (mededinging) ook kunnen spelen. Ook voor de ingenieurscontracten mag het ereloon niet het enige gunningscriterium zijn.

Aanstelling ontwerpers stabiliteit & speciale technieken

Wanneer is een stabiliteitsstudie nodig?

Een studie van een stabiliteitsingenieur is nodig:

  • bij alle skeletbouw
  • bij nieuwbouw waarbij uit het funderingsadvies van het grondonderzoek blijkt dat er speciale funderingen moeten voorzien worden
  • bij grondige renovaties waarbij de structuren worden gewijzigd
  • bij gebouwen met meer dan vier bouwlagen: Voor gebouwen met dragende muren en maximaal vier bouwlagen, levert in principe de aannemer de stabiliteitsstudie.

Wanneer is een ingenieur speciale technieken nodig?

Een ingenieur technieken moet een studie opmaken bij de installaties van:

  • verwarming
  • voor sanitair warmwaterproductie (uitgezonderd bij volledig elektrische productie)
  • mechanische ventilatie
  • liftinstallaties

Zijn opdracht bestaat dan uit ontwerp, bestek en opvolging van de uitvoering.

Bij sommige renovaties en projecten met hoge moeilijkheidsgraad kan een ingenieur technieken ook nodig zijn voor andere technische installaties.

U kunt advies vragen aan de ingenieurs van de VMSW, als u twijfelt of u een ontwerper speciale technieken moet aanstellen.

Zelf een contract sluiten

U kunt rechtstreeks een contract sluiten met een ingenieur. Dan kunt u de schalen van de VMSW gebruiken. Die vallen onder deel B ‘ereloon voor opdrachten toevertrouwd aan specialisten’ barema der erelonen van januari 1983.

De procedures om een ingenieur aan te stellen, zijn identiek aan de procedures om een architect aan te stellen. U past de selectie- en gunningscriteria aan in functie van de opdracht en de kandidaten die u zoekt.

De architect-ontwerper stelt de ingenieur aan

Dikwijls stelt de architect de ingenieurs speciale technieken of stabiliteit (als raadgever) aan. De architect kiest met wie hij samenwerkt en moet daarvoor geen procedures volgen.

De architect informeert u over zijn keuze, u verwittigt daarop de VMSW. In uw contract met de architect neemt u een clausule op met een termijn om uw eventuele bezwaren tegen de voorgestelde ingenieur(s) te melden. Na deze termijn sluit de architect met de ingenieur een overeenkomst. Deze bepaalt onder andere de respectievelijke en/of wederzijdse aansprakelijkheid naar u toe.

De VMSW betaalt het verschuldigde ereloon pas uit, als de architect een ereloonnota van de ingenieur voor akkoord nakeek.

Het rechtsreeks betalen van een ingenieur door de SHM is betwistbaar: wie betaalt wordt beschouwd als opdrachtgever. Als de architect de opdrachtgever is, gebeurt de facturatie via de architect.

Formulieren

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.